EUROCOR  sp. z o. o. S.K.A. jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi, w szczególności w górnictwie. Zakres usług obejmuje pełne zastępstwo inwestycyjne oraz jego elementy jak programowanie, przygotowanie, realizacja, nadzór nad realizacją, utrzymanie oraz projektowanie, a także stworzenie finansowych warunków dla przedsięwzięcia.

 

 

Oferujemy:

 • rozpoznanie wstępne i szczegółowe zasobów złóż i warunków geologicznych,
 • opracowanie projektu i dokumentacji  eksploatacji złoża,
 • przygotowanie niezbędnych projektów i dokumentacji technicznych do realizacji rozbudowy istniejących lub budowę nowych zakładów górniczych.

 Realizacja i nadzór nad:

 • budową oraz pogłębianiem szybów w zakładach górniczych,
 • dostawą zmechanizowanych kompleksów ścianowych, stanowiących kompletne systemy wydobywcze przeznaczone do podziemnej eksploatacji złóż,
 • technologią eksploatacji węgla systemami z podsadzką,
 • budową infrastruktury transportu urobku – w podziemiu i na powierzchni,
 • rozwiązaniami związanymi z uzdatnianiem węgla
 • budową stacji odmetanowania i systemów monitoringu procesu odmetanowania,
 • wykorzystaniem metanu z pokładów węgla,
 • projektowaniem i doborem urządzeń do centralnych
 • lokalnych stacji klimatyzacji wyrobisk górniczych.
 • rozpoznaniem, monitorowaniem i eliminacją zagrożeń naturalnych w górnictwie podziemnym,
 • rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska i rekultywacji środowiska pogórniczego, w tym wyrobisk i infrastruktury powydobywczej,
 • rozwiązaniami związanymi z ochroną i bezpieczeństwem pracy