EUROCOR  sp. z o. o. S.K.A. jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi, w szczególności w górnictwie. Zakres usług obejmuje pełne zastępstwo inwestycyjne oraz jego elementy jak programowanie, przygotowanie, realizacja, nadzór nad realizacją, utrzymanie oraz projektowanie, a także stworzenie finansowych warunków dla przedsięwzięcia.

Zakres usług obejmuje pełne zastępstwo inwestycyjne oraz jego elementy jak:

 • opracowanie projekcji zdań inwestycyjnej wraz z pozyskaniem inwestora,  
 • przygotowanie szczegółowych projektów inwestycyjnych,
 • ocena inwestycji,
 • montaż finansowy,
 • realizacja zadań inwestycyjnych,
 • nadzór nad realizacją,
 • nadzór nad osiągnieciem rezultatów inwestycyjnych,
 • weryfikacja osiągniętych efektów.

Montaż finansowy:

 • programowanie i stworzenie optymalnych warunków finansowych dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • pozyskiwanie inwestorów branżowych, finansowych, budżetowych i pomocowych,
 • kreowanie systemów rozliczeniowych na podstawie zasobów i potencjałów inwestorów,
 • rozliczanie inwestycji.